به الساپا خوش آمدید

02186017283-85

روند اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز

چهار شنبه 3 مهر 1398 159 بازدید کننده گروه اخبار صنعت


روند اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: برای شتاب در روند اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز، دو بستر جدید در ابعاد ملی برای جمع‌آوری اطلاعات مشترکان گاز به زیرساخت‌های پیشین افزوده شد.

به نقل از شرکت ملی گاز ایران، روح‌الله نوریان، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: مشترکان گاز باید شماره اشتراک خود را به همراه ستاره و عدد ۱ (*۱) به شماره پیامک متمرکز ۱۰۰۰۱۹۴ ارسال کنند. (از سمت چپ: ۱*«شماره اشتراک»)

وی همچنین با معرفی لینک «طرح جمع‌آوری اطلاعات تماس مشترکان گاز» روی وب‌سایت شرکت ملی گاز ایران با آدرس http://www.nigc.ir از مشترکان خواست اطلاعات مورد نیاز را درج کنند.

نوریان ضمن تاکید بر آغاز فاز حذف قبوض کاغذی از اوایل آذرماه ۱۳۹۸، از مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی درخواست کرد با استفاده از ظرفیت‌های استانی مانند اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های محلی، سرویس‌های پیامکی، تلفنی و پست الکترونیک مربوط به هر شرکت گاز استانی یا مراجعه کنتورخوان، برای جمع‌آوری شماره همراه مشترکان اقدام کنند.

منبع شانا


روند اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گازشرکت تولیدی و بازرگانی ELSAPA9/25/2019 مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: برای شتاب در روند اجرای طرح حذف ق ...  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: برای شتاب در روند اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز، دو بستر جدید در ابعاد ملی برای جمع‌آوری اطلاعات مشترکان گاز به زیرساخت‌های پیشین افزوده شد.به نقل از شرکت ملی گاز ایران، روح‌الله نوریان، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: مشترکان گاز باید شماره اشتراک خود را به همراه ستاره و عدد ۱ (*۱) به شماره پیامک متمرکز ۱۰۰۰۱۹۴ ارسال کنند. (از سمت چپ: ۱*«شماره اشتراک»)وی همچنین با معرفی لینک «طرح جمع‌آوری اطلاعات تماس مشترکان گاز» روی وب‌سایت شرکت ملی گاز ایران با آدرس http://www.nigc.ir از مشترکان خواست اطلاعات مورد نیاز را درج کنند.نوریان ضمن تاکید بر آغاز فاز حذف قبوض کاغذی از اوایل آذرماه ۱۳۹۸، از مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی درخواست کرد با استفاده از ظرفیت‌های استانی مانند اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های محلی، سرویس‌های پیامکی، تلفنی و پست الکترونیک مربوط به هر شرکت گاز استانی یا مراجعه کنتورخوان، برای جمع‌آوری شماره همراه مشترکان اقدام کنند.منبع شانا5.0